Lietuvos rytas / Klasifikuoti skelbimai
ŠIANDIEN

Naujausias "Lietuvos ryto" numerisSkelbimų paieška

Tekstas skelbime:
Paieškos aprėptis: Tarp visų skelbimų     Tik šioje kategorijoje
Puslapiuoti po:
 • Išplėsta paieška
 • Paieškoje gali naudoti papildomus simbolius: * (žvaigždutė - atitinka nuo 0 iki n bet kokių simbolių), ? (klaustukas - atitinka 1 bet kokį simbolį). Ieškomus raktinius žodžius galite sujungti loginėmis sąlygomis or (atitinka jungtuką ARBA) bei and (atitinka jungtuką IR).

  Kategorija:  
  Pranešimai
  Iš viso šioje kategorijoje skelbimų yra 11Šiame puslapyje rodomi skelbimai nuo 1 iki 11

  Pranešimai > Akcininkų susirinkimai
  PRANEŠIMAS. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "DZŪKIJOS STATYBA" AKCININKAMS. Pranešame, kad 2018 m. balandžio 20 d. 13.00 val. bendrovės patalpose (Pramonės g. 19, Alytus) šaukiamas UAB "Dzūkijos statyba" akcininkų visuotinis susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 12.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas; 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą; 3. Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 4. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymas; 5. Uždarosios akcinės bendrovės "Dzūkijos statyba" valdybos rinkimai; 6. Įgaliojimų suteikimas valdybai disponuoti bendrovės turtu; 7. Kiti klausimai. Akcininkas privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Papildoma informacija teikiama tel. 8 610 44 908.

  Pranešimai > Akcininkų susirinkimai
  AKCINĖS BENDROVĖS "VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA NR.3" AKCININKŲ DĖMESIUI. Įmonės kodas 120090255, Šaltupio g. 3, Vilnius. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. balandžio 26 d. 14.00 val. šaukiamas AB "Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3" (įmonės kodas 120090255) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Šaltupio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 13.30 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2018 m. balandžio 19 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Direktorius Vladimiras Žuravliovas.

  Pranešimai > Akcininkų susirinkimai
  Pranešame, kad 2018 m. balandžio 24 d. 13 val. Kalvarijų g. 204 A, Vilniuje, vadovo sprendimu šaukiamas UAB "Šilda" (įmonės kodas 121724367) eilinis akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.30 iki 12.50 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 24 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės vadovo 2017 m. metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2017 m. metinės finasinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Dėl papildomos informacijos kreiptis į direktorių Admundą Butkų, tel. (8 5) 273 7868. Bendrovės vadovas.

  Pranešimai > Akcininkų susirinkimai
  UAB "Mitnija" (juridinio asmens kodas 134511472, buveinės adresas: Palemono g. 3, Kaunas). 2018 m. kovo 16 d., Kaunas. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. UAB "Mitnija" (toliau Bendrovė) Valdybos iniciatyva ir sprendimu, įgyvendinant LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. I. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2018 m. balandžio 18 d. 10.00 val. UAB "MG Baltic Investment" patalpose, esančiose adresu J.Jasinskio g. 16 b (16 aukštas), Vilnius. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia 9.30 val. II. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvados dėl Bendrovės 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio analizės. 2. Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 4. Bendrovės valdybos rinkimas. III. Kita informacija. Bendrovė nesudaro galimybės Bendrovės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Bendrovės akcininkai su Bendrovės turimais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo darbotvarkės dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti likus 10 dienų iki Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos, pateikiant išankstinį rašytinį prašymą Bendrovės generaliniam direktoriui. Su dokumentais būtų galima supažinti Bendrovės patalpose, adresu Palemono g. 3, Kaunas, darbo dienomis nuo 9 iki 11.30 val. ir nuo 13.00 iki 16.30 val.

  Pranešimai > Bylos
  2018-03-02 D.Tomkienės IĮ (į. k. 122669639, buveinė I. Kanto al. 16-39, Vilnius) iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB "Lideres", Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. Kreditorių reikalavimai teikiami iki 2018-04-23. Įmonės savininkė privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su D.Tomkienės BIĮ nebus vykdomos.

  Pranešimai > Bylos
  2018-03-02 UAB "Intalia" (į. k. 302850609, buveinė J. Savickio g. 4, Vilnius) iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB "Lideres", Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. Kreditorių reikalavimai teikiami iki 2018-04-23. Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su UAB "Intalia" nebus vykdomos.

  Pranešimai > Bylos
  Vilniaus apygardos teismas 2018-02-08 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB "EUROLINIJA" (įmonės kodas 300147811, adresas: Savanorių pr. 124A, Vilnius). Bankroto administratoriumi paskirta UAB "Angorela", tel. (8 46) 31 04 94. Kreditorinius reikalavimus iki 2018-04-05 administratorius priima adresu Vytauto g. 17, Klaipėda. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos visos sutartys, sudarytos su UAB "EUROLINIJA", laikomos pasibaigusiomis. Darbo sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu ir LR Įmonių bankroto įstatymu. Administratorius.

  Pranešimai > Bylos
  Šiaulių apygardos teismas 2018-03-05 nutartimi iškėlė bankroto bylą Rimanto Makevičiaus įmonei (įmonės kodas 145244526, Lieporių g. 9-33, Šiauliai). Nutartis įsiteisėjo 2018-03-16. Bankroto administratoriumi paskirta UAB "Angorela", tel. (8 46) 31 04 94. Kreditorinius reikalavimus iki 2018-04-17 administratorius priima adresu Vytauto g. 17, Klaipėda. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos visos sutartys, sudarytos su Rimanto Makevičiaus įmone, laikomos pasibaigusiomis. Darbo sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu ir LR Įmonių bankroto įstatymu. Administratorius.

  Pranešimai > Dingę dokumentai
  IĮ "Eurokalba" (įm. k. 300038826) prarastus nuostatus laikyti negaliojančiais. 

  Pranešimai > Dingę dokumentai
  UAB "Madab Entreprenad" (įm. k. 304156569) prarastus įstatus laikyti negaliojančiais. 

  Pranešimai > Dingę dokumentai
  Prarastus BUAB "Adesera" (įmonės kodas 303238401, registracijos adresas: Veiverių g. 9B-41, Vilnius) įstatus ir antspaudą, registravimo pažymėjimą laikyti negaliojančiais.

  Pranešimai > Dingę dokumentai
  Ūkio, esančio Turlojiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., registravimo pažymėjimą išduotą Virgilijaus Arlausko vardu laikyti negaliojančiu.

  Pranešimai > Įvairūs
  VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje. Interneto svetainė www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.

  Pranešimai > Įvairūs
  UAB "Admivita" informuoja BUAB "Lantana" kreditorius, kad KAT 2018 03 14 nutartimi patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas. Pasiteirauti el. paštu admivita@gmail.com

  Pranešimai > Įvairūs
  Pranešimas apie UAB "Saulėdra" likvidavimą. Remiantis 2018 m. kovo 16 dienos bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB "Saulėdra" (juridinio asmens kodas 302873255, buveinė: Mindaugo g. 14B-14, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) likvidavimo procedūra. Nuo 2018 m. kovo 16 d. UAB "Saulėdra" įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą. Kilus klausimams, prašome kreiptis į likvidatorę, Nataliją Symulevič, tel. +370 613 98 878.

  Pranešimai > Įvairūs
  2018-03-05 UAB "HENALMA" (į. k. 302640678, adresas: Taikos pr. 73-33, Kaunas) iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB "Lideres", Vilniaus g. 130, Šiauliai, tel. (8 41) 52 18 10. Kreditorių reikalavimai pateikiami iki 2018-04-15. Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su UAB "HENALMA" nebus vykdomos.

  Pranešimai > Įvairūs
  2018-03-05 UAB "Kiltė" (į. k. 304064423, adresas: Įmonių g. 5D-3, Panevėžys) iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB "Lideres", Vilniaus g. 130, Šiauliai, tel. (8 41) 52 18 10. Kreditorių reikalavimai pateikiami iki 2018-04-15. Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su UAB "Kiltė" nebus vykdomos.

  Pranešimai > Įvairūs
  Informuojame, kad Vilniaus medžiotojų draugijos valdyba atšaukia 2018 m. balandžio 18 d. 16 val. adresu: Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, viešbučio "Karolina Park Hotel" salėje, šaukiamą visuotinį narių susirinkimą.

  Pranešimai > Įvairūs
  2018-03-26 9 val. Vilniaus miesto 29-ajame notaro biure (Šeimyniškių g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Jono Kęstučio Giedraičio (gim. 1934-11-23), mirusio 2018-02-16, testamentas. 

  Pranešimai > Konkursai
  SKELBIAMAS 2018 METŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia konkursą 2018 metų žemo slenksčio paslaugų teikimo projektams finansuoti. Žemo slenksčio paslaugų teikimo projektų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų reglamentuoja Socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikingo elgesio mažinimo projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatai (patvirtinti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-9). Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti viešieji juridiniai asmenys, teikiantys žemo slenksčio paslaugas, išskyrus biudžetines įstaigas. Socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikingo elgesio mažinimo projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatai su priedais skelbiami Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro interneto puslapyje – www.ulac.lt/administracinė informacija/konkursai. Konkursui teikiamos paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. kovo 30 d. 15.00 val. adresu: Nugalėtojų g. 14D, Vilnius. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą tel. (8 5) 277 0960 arba el. paštu buhalterija@ulac.lt
   Grįžti atgalĮ puslapio viršų
  LR logo
  Redakcijai rašykite adresu daily@lrytas.lt
  Iškilus bet kokiems techniniams nesklandumams rašykite webmaster@lrytas.lt
  Visa medžiaga pateikta šiame laikraštyje yra šio laikraščio nuosavybė.
  Kopijuoti, platinti be UAB "Lietuvos rytas" sutikimo DRAUDŽIAMA